Rozluźnianie Mięśniowo-Powięziowe jest zbiorem strategii i technik, które skoncentrowane są na uwalnianiu ograniczeń ruchomości mających swoje źródło w tkankach miękkich. Korzyści tej pracy są rozmaite. Do bezpośrednich  efektów odczuwalnych w ciele zalicza się: złagodzenie bólu, poprawę wyników sportowych, zwiększoną elastyczność i swobodę ruchu oraz bardziej subiektywne kwestie jak np.: poprawa postawy ciała. Bardziej pośrednie korzyści obejmują: uwolnienie emocjonalne, głęboką relaksację i ogólne odczucie dobrostanu. RMP to podejście zorientowane na pracę z ograniczeniami tkanek miękkich oraz ich  obustronnym oddziaływaniem na ruch i postawę.

Kiedy  nasze nawyki posturalne, określone czynności ruchowe czy wręcz  brak ruchu oraz kompensacje wywołane urazami zaczną być odczuwalne w naszym ciele jako dysfunkcja i ból – wówczas śmiało można zastosować RMP. Ze względu na to, że nasze ciała to zbiór  wchodzących w interakcję układów – tkanki łącznej, układu nerwowego, chemiczno – immunologicznego i emocjonalnego, istnieje wiele możliwości wywołania w nich pozytywnych zmian, własnie dzięki zastosowaniu rozluźniania mięśniowo-powięziowego.