Bad Ragaz Ring Method -metoda pracy w wodzie oparta na Koncepcji PNF.

BRRM to metoda stosowana w schorzeniach neurologicznych, ortopedycznych, zmniejszonej sile mięśniowej i ograniczeniu ruchomości stawów.

To aktywna technika terapeutyczna wykorzystująca opór manualny, optymalnie dostosowany do możliwości i potrzeb pacjenta. To technika która wymaga od fizjoterapeuty wysokich umiejętności i dokładności.

Aby dobrze przeprowadzić terapię należy mieć dobry kontakt werbalny, być rozumianym przez pacjenta, gdyż przez stymulację głosem i odpowiednio dobrany opór manualny możemy oczekiwać postępów w terapii. Pacjent, znajdujący się w wodzie, by czynnie uczestniczył w zajęciach, wyposażony jest w specjalny pas wypornościowy oraz specjalną poduszkę\kołnierz wypornościową. Praca odbywa się przeciw oporowi wody przy ustabilizowaniu pacjenta w pozycji leżenia na plecach w wodzie i przekazywaniu ustnie jaki ruch ma wykonać w danym momencie (wszystkie ruchy odbywają się w prostych płaszczyznach ruchu).