Postęp cywilizacji poważnie zaburza naturalny rozwój człowieka. Brak w naszej kulturze nawyków sportowo-rekreacyjnych oraz nagminne korzystanie z telewizji i komputera oraz siedzący tryb życia mają swoje negatywne odzwierciedlenie w rozwoju młodzieży. Czasy nam współczesne domagają się szukania coraz to nowych i skuteczniejszych form usprawniania dzieci z wadami postawy.
Najbardziej popularną obecnie formą jest gimnastyka korekcyjna tak modna w przedszkolach. Natomiast zbyt mało uwagi poświęca się korekcji wad postawy w środowisku wodnym. Pozytywne oddziaływanie wody na organizm człowieka jest powszechnie znane. Znane są korzyści wynikające z wykonywania ćwiczeń ruchowych w wodzie mających wpływ na rozwój fizyczny i psychiczny. Dlatego ćwiczenia w wodzie oraz pływanie korekcyjne powinno zajmować bardzo ważne miejsce w profilaktyce i jeszcze raz w profilaktyce oraz korekcji wad postawy.
Główne ćwiczenia na zajęciach:

1) Prawidłowe oddychanie.
Ćwiczenia oddechowe poprawią:
– wentylację oraz pojemności płuc
– kształt klatki oraz jej ruchomość
– zwiększają wydolność organizmu
– usprawniają oddychanie oraz uczą prawidłowego oddychania
– uspokajają organizm oraz uczą odpoczynku – zwłaszcza po intensywnym wysiłku fizycznym i przygotowują do dalszego wysiłku

2) Główny nacisk kładzie się na pływanie, gdyż przez kontakt z wodą w trakcie nauki lub doskonalenia pływania realizujemy założone cele korekcyjne takie jak:
– rozciąganie przykurczonych tkanek miękkich
– korygowanie nieprawidłowego ułożenia poszczególnych segmentów ciała w warunkach odciążenia od ucisku osiowego
– likwidacja dystonii mięśniowej przez rozciąganie mięśni przykurczonych i wzmacnianie w pozycji skorygowanej mięśni osłabionych
– wyrabianie gorsetu mięśniowego
– doskonalenie koordynacji ruchowej
– oddziaływanie na układ oddechowy przez zwiększanie ruchomości klatki piersiowej i pojemności życiowej płuc
– zwiększenie ogólnej wydolności organizmu

3) Wykorzystanie stylów pływackich w korekcji wad postawy:
– wady postawy w okolicy odcinka lędźwiowego kręgosłupa np.: plecy wklęsłe, skolioza lędźwiowa
– płaskostopie
– kolan szpotawych
– kolan koślawych
– płaskostopia
– wad postawy w płaszczyźnie strzałkowej np.: plecy okrągłe, wklęsłe i wklęsło-okrągłe
– boczne skrzywienie kręgosłupa
– koślawość kolan
– płaskostopie
– wady postawy w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, w którym nie towarzyszą zmiany w odcinku piersiowym
– płaskostopie
– koślawość kolan

PŁYWANIE KOREKCYJNE A SPORTOWE – RÓŻNICE I PODOBIEŃSTWA.

Większość z nas – rodziców słysząc u lekarza stwierdzenie: „Dziecko powinno pływać, jest mała wada kręgosłupa, proszę zapisać dziecko na basen”. Nie zdaje sobie sprawy z tego, co to do końca znaczy…
A PŁYWANIE PŁYWANIU NIE JEST RÓWNE…

Dlatego zapraszam Państwa do lektury poniższego materiału, ponieważ postaram się w nim przybliżyć temat:
‘’PŁYWANIE KOREKCYJNE A SPORTOWE – RÓŻNICE I PODOBIEŃSTWA’’.
Mam nadzieję, że po przeczytaniu tego tekstu, będziecie mogli Państwo świadomie dobrać swojemu dziecku odpowiednie zajęcia.

W zajęciach z pływania korekcyjnego główny nacisk powinien być położony na pływanie, czyli lokomocję w wodzie. Dziecko przez pływanie określonymi sposobami realizuje założone cele korekcyjne; likwidację przykurczów mięśniowych i tworzenie silnego gorsetu mięśni posturalnych.
Ćwiczenia oddechowe pełnią w gimnastyce korekcyjnej bardzo ważną funkcję. Korygując wadę postawy dziecka, nie możemy zapominać o rozwijaniu i usprawnianiu układu oddechowego, który ma decydujący wpływ na sprawność i wydolność dziecka. Oddychanie ma charakter czynności cyklicznej niezależnej od naszej woli i świadomości. Wada postawy często prowadzi do pogorszenia się mechanicznej sprawności oddechowej a to z kolei upośledza wentylację płuc i wydolność organizmu. Dlatego do zadań korektywy musi być włączone oddziaływanie na układ oddechowy.
Ćwiczenia oddechowe stosowane w gimnastyce korekcyjnej służą:

  • poprawie ruchomości i kształtu klatki piersiowej
  • zwiększeniu pojemności życiowej i wentylacji płuc
  • zwiększeniu wydolności organizmu
  • usprawnianiu procesu oddychania
  • wyciszeniu organizmu i odpoczynkowi, zwłaszcza po intensywnym wysiłku.

W czasach, gdy kręgosłup młodego człowieka jest szczególnie narażony na wszelkie deformacje, pływanie wspomaga oddziaływanie korekcyjne i rehabilitacyjne, odciąża kręgosłup przynosząc mu ulgę w cierpieniu, jakie niesie ze sobą pionizacja postawy, siedzący tryb życia i nadmiar fast-foodowych kilogramów.
Mięśnie posturalne rozluźniają się, gdyż nie ma konieczności utrzymywania pionowej postawy ciała. Odciążenie i zmniejszenie tonusu mięśni antygrawitacyjnych pociąga za sobą rozluźnienie układu stawowo – więzadłowego kręgosłupa, przynosząc ulgę zwłaszcza osobom cierpiącym na bóle pleców.

1. Styl Klasyczny czyli „żabka”
Pływanie stylem klasycznym może być z powodzeniem wykorzystywane w korekcji: wad postawy zlokalizowanych w odcinku lędźwiowym kręgosłupa (plecy wklęsłe, skoliozy lędźwiowe) ; kolan szpotawych oraz płaskostopia. Należy pamiętać, że ważna jest modyfikacja pewnych elementów składowych tego stylu. Tu podam jeden przykład – przy wadzie jaką są plecy okrągłe i skolioza piersiowa – należy prowadzić pracę ramion tuż pod powierzchnią wody, co skoryguje ułożenie łopatek i zapobiegnie przykurczom mięśni piersiowych i co niestety przeczy technice żabki sportowej, uczonej przez trenerów pływania w sekcjach sportowych. Tak samo jak nie należy stosować stylu klasycznego u dzieci z koślawością klan.

2. Kraul na grzbiecie.
Pływanie kraulem na grzbiecie może być wykorzystane w korekcji wad postawy w płaszczyźnie strzałkowej (plecy okrągłe, wklęsłe i wklęsło-okrągłe); kolan koślawych, płaskostopia. Tutaj podam różnię w sportowym stylu grzbietowym a korekcyjnym pływaniem w pracy ramion u dzieci z bocznym skrzywieniem kręgosłupa. Należy zmienić naprzemienną pracę ramion na symetryczną, aby uniknąć pogłębiania rotacji kręgosłupa, co nie ma żadnego przełożenia na sportową technikę stylu grzbietowego.

3. Kraul na piersiach.
Pływanie kraulem na piersiach nie powinno być stosowane w przypadku dzieci z wadami odcinka piersiowego kręgosłupa, gdyż: silnemu wzmocnieniu w pozycji zbliżenia przyczepów ulegają mięśnie przedniej strony klatki piersiowej, które w przypadku pleców okrągłych i skolioz najczęściej są już przykurczone. Kraula nie powinno stosować się u dzieci z plecami okrągło-wklęsłymi, gdyż niekorzystny wpływ na odcinek piersiowy przeważa nad korzystnym oddziaływaniem na odcinek lędźwiowy. I tu bardzo ważna informacja: dzieci z wadami odcinka lędźwiowego kręgosłupa, nie powinny pływać kraulem.

4. Delfin (motylek).
Delin jest stylem trudnym technicznie i skomplikowanym koordynacyjnie. Dlatego jego przydatność użytkowa w zajęciach korekcyjnych jest prawie żadna. Praca rąk i ułożenie odcinka piersiowego może pogłębiać wady takie jak plecy okrągłe. Praca nóg oraz ułożenie odcinka lędźwiowego kręgosłupa może pogłębiać lordozę lędźwiową. Nie jest to więc styl w żadnej mierze korekcyjny.

Podsumowanie.

Drodzy Rodzice!!!
Treningi, pływanie sportowe, sekcje pływackie, kluby sportowe przeznaczone są wyłącznie dla dzieci zdrowych, nieposiadających wad kręgosłupa lub wad postawy. Pływackie style sportowe w wersji technicznej, niejednokrotnie sprzyjają pogłębianiu się wad postawy.
Jeśli Wasze dziecko ma problem z kręgosłupem lub nóżkami szukajcie dla niego PŁYWANIA KOREKCYJNEGO a nie SPORTOWEGO.
Zajęcia powinny być przeprowadzane przez personel o wysokich kwalifikacjach i ukierunkowanej wiedzy w zakresie fizjoterapii.
Pływanie korekcyjne i rehabilitacyjne dotyczy osób, które na skutek wad układu ruchu, nabytych, czy też wrodzonych, wykorzystują, pod okiem fizjoterapeuty, środowisko wodne dla poprawy swojego stanu zdrowia. W czasach, kiedy wady kręgosłupa stały się niemal epidemią, znaczenia pływania nie sposób przecenić. Rekreacyjną formę zajęć można swobodnie połączyć z ćwiczeniami o charakterze korekcyjno – kompensacyjnym wykonywanymi w wodzie. Obydwie te formy dążą do jednego celu – doskonalenia umiejętności pływackich.
Środowisko wodne stwarza dla gimnastyki korekcyjnej nieocenione możliwości. Efektywność oddziaływań może być znacznie zwiększona, a ćwiczenia stać się ciekawszymi, mniej męczącymi i bardziej atrakcyjnymi, zwłaszcza dla młodszych dzieci.
PŁYWANIE PŁYWANIU NIE JEST RÓWNE…
A „BASEN” NIE ZAWSZE ZNACZY TO SAMO…

Uczestnictwo w zajęciach powinno być jednak poprzedzone uzyskaniem zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia oraz informacji o braku przeciwwskazań do podejmowania aktywności fizycznej.